دیدار مدیر رادیو دزفول با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری دزفول


در راستای تولیدات رادیویی با موضوع آموزش شهروندی؛ سید محمد کاظمینی مدیر رادیو دزفول با عبدالحمید صادق جولا معاون فرهنگی شهرداری دزفول دیدار کرد.

این جلسه به منظور هماهنگی برای تولید برنامه های رادیویی در قالب برنامه های فرهنگی و اجتماعی مشترک شهرداری دزفول و رادیو دزفول تشکیل شد.

?موضوعات مهمی همچون: مدیریت پسماند، فضای سبز، ترافیک شهری ، حمل و نقل عمومی، موارد فرهنگی، آموزشی و تربیتی از جمله مسائلی است که مقرر شد نسبت به تولیدات رادیویی محتوا محور با این موضوعات اقدام شود.

اخبار

رادیو دزفولشهرداری دزفولمدیریت رادیو دزفول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.